• White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
BONDSUPERMARKET s.r.o.
Na Košíku 474/24, 102 00 Praha
EMAIL: info@bondsupermarket.cz

© 2018

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY

Analýza firemní ekonomiky a financí

 

Návrh optimalní struktury financování

Poradenství pří struktorování soukromého dluhopisu

Poradenství pro vstup na Pražskou burzu (trh START)

Pomoc při vzniku podlimitních fondů (podle §15 ZISF)

Pomoc při hledání nebankovní, kvalifikovaní investory

A VYTVÁŘÍME 
PŘÍLEŽITOSTI PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

Umíme a poradíme pří:

 P2P investici do společností 

Investici do soukromých neobchodovatelných dluhopisů

 

investici do společností na Pražském burzovním segmentu trhu START 

Tomas V. Michalek, Ing.

JEDNATEL

OD ANALÝZY K FINANCOVÁNÍ

ŠEST PILÍŘŮ
PORADENSTVÍ
FINANČNÍ
ANALÝZA
ŘEŠENÍ STRUKTURY FINANCOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNÍ
DOKUMENTACE
FINANCOVÁNÍ
A INVESTOVÁNÍ
SPRÁVA
AKTIV