BONDSUPERMARKET s.r.o.
V BRANCE 1444/22, 252 19 RUDNÁ U PRAHY
EMAIL: info@bondsupermarket.cz
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon

© 2018

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY

Analýza firemní ekonomiky a financí

 

Návrh optimalní struktury financování

Poradenství pří struktorování soukromého dluhopisu

Poradenství pro vstup na Pražskou burzu (trh START)

Pomoc při vzniku podlimitních fondů (podle §15 ZISF)

Pomoc při hledání nebankovní, kvalifikovaní investory

A VYTVÁŘÍME 
PŘÍLEŽITOSTI PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY

Umíme a poradíme pří:

 P2P investici do společností 

Investici do soukromých neobchodovatelných dluhopisů

 

investici do společností na Pražském burzovním segmentu trhu START 

Tomas V. Michalek, Ing.

JEDNATEL

Radek Prokop, Ing.

JEDNATEL

Každý klient je trochu jiný, ale naše práce má své standardní postupy. Začínáme konzultací a vytyčením cíle, kterého chceme s klientem dosáhnout.

 

Následuje finanční analýza, která se stává
podkladem pro návrh a optimalizaci struktury financování. 

OD ANALÝZY K FINANCOVÁNÍ

ŠEST PILÍŘŮ
PORADENSTVÍ
FINANČNÍ
ANALÝZA
ŘEŠENÍ STRUKTURY FINANCOVÁNÍ
ZAJIŠTĚNÍ
DOKUMENTACE
FINANCOVÁNÍ
A INVESTOVÁNÍ
SPRÁVA
AKTIV