top of page
Blog Bondsupermarketu

Na co si dát pozor při výběru soukromých firemních dluhopisů.

 

1 Březen 2021

Investice do podnikových dluhopisů byla běžnou součástí strategie, jejímž cílem je ochrana kapitálu proti dopadům inflace a poklesu cen akcií. V současnosti to však již není tak jednoznačné.

Pokřivené úrokové prostředí

Efektivní výnos relativně bezpečných korporátních dluhopisů obchodovaných na burze cenných papírů (dluhopisy investičního stupně) je v současnosti v USA a EU zhruba 2-3 %. Porovnejme to s peněžní zásobou M2, která v důsledku kvantitativního uvolňování podle dat Fedu loni vzrostla o 20 %. Jde o jasnou disproporci mezi tím, co nyní dostanete, a tím, co v budoucnu ztratíte.

 

Současné úrokové prostředí je kvantitativním uvolňováním silně pokřivené, mimořádně nízké úrokové sazby pak ignorují aktuální i očekávanou míru inflace za účelem pomoci globální ekonomice. Tím vzniká past, které se říká asymetrické riziko.

 

Asymetrické riziko při investování

Asymetrické riziko v tomto případě znamená, že panuje nerovnoměrný vztah mezi mizivým výnosem dluhopisů do doby splatnosti a vyšponovanou tržní cenou dluhopisů, kterou investor platí. Za málo budoucího zisku si takto kupujete hodně současného rizika.

 

Investoři do firemních dluhopisů jsou nuceni podstupovat asymetrické riziko. Pokud hledají výnos mírně nad úrovní oficiální inflace, musejí kupovat dluhopisy s neadekvátně vysokým rizikem ve vztahu k nabízenému výnosu. Jsou tedy tlačeni do spekulace namísto toho, aby realizovali bezpečnou investici. Investice do dluhopisů tak ztrácejí smysl, investor si rovnou může zaspekulovat na trhu s akciemi stejné firmy, kde je vztah rizika a výnosu přece jen slibnější.

 

Past asymetrie lze obejit nákupem soukromého, na burze neobchodovaného a majetkem zajištěného dluhopisu. Ale pozor, na trhu se soukromými dluhopisy je velice složité se orientovat a najít zdravou společnost, která zvládne závazek v podobě pravidelné výplaty kupónu a na konci splacení jistiny. Proto je potřeba si dát práci s analýzou etiky a profesionality majitele firmy, záměru podnikání, návratnosti projektu a míry bezpečnosti (jistoty splacení půjčky).

 

Zapojte selský rozum a pokuste se co nejlépe odhadnout:

  • Má emitent dluhopisu vůbec reálnou šanci splatit dluh a existovat po celou dobu do splatnosti? Nebere si například půjčku stejně vysokou, jako je současný obrat firmy? Pokud ano, je financování zralé na injekci kapitálu, nikoli na pouhou půjčku.

  • Je investiční záměr realistický?

  • Má majitel zkušenosti v oboru podnikání, do kterého se chce pustit s půjčenými penězi?

  • Je emitent poctivý a bezúhonný a hraje fair play?

  • Je majitel společnosti komunikativní a otevřený?

  • Jsou účetnictví a správa celé firmy emitenta digitalizované?

 

 

Očekávejte nejlepší, ale připravte se na nejhorší.

Vím, že to zní jako klišé, ale realita bývá pro investory, kteří podnikatelům půjčí peníze slepě, bez zajištění a pouze ve víře ve vysoké zúročení, velice tvrdá. Projektů a podnikatelů, kteří měli jen malou nebo prakticky žádnou šanci přeměnit investovaný kapitál v zisk, jenž by pokryl provozní výdaje, splátky úroků a jistinu dluhopisů, ale i tak si dokázali napůjčovat velké peníze, bylo hodně.

Investoři do jejich dluhopisů jsou dnes mnohdy zklamaní a zahořklí z vlastní nedbalosti.

 

 

Při investici do soukromého firemního dluhopisu proto od emitenta vyžadujte následující:

  • Zajištění pohledávky. Dluhopis má mít 100 % hodnoty vložených peněz krytých (zajištěných) likvidní nemovitostí nebo podílem v podniku, který si peníze půjčuje.

  • Ring fence: Ochrana účelově založené společnosti (special purpose vehicle, SPV). Firma, která přijímá peníze s dluhopisu, by měla být samostatná jednotka (s. r. o., a. s.), bez vkladů a pohledávek bank nebo jiných externích věřitelů (toto doporučuji, je to bezpečnější varianta; dluh z dluhopisů má byt separován od jiných pohledávek - proto ring fence -, aby nevznikl konflikt zájmů při insolvenci nebo prioritizaci obsluhy dluhů). Investoři do dluhopisu mají být jedinými subjekty s pohledávkou za touto společností. SPV je tak chráněná před dopady likvidace mateřské firmy či holdingu, bude dále existovat a bude řízena agentem pro zajištění, který bude zástupcem držitelů dluhopisů. Valná hromada držitelů dluhopisů rozhodne o tom, co bude dále s majetkem v SPV - nemusí se likvidovat, SPV může přejít do správy nového správce, nebo se může rozprodat. Tuto administrativní funkci vykonává agent pro zajištění.

  • Nadřazenost. Žádná banka nebo investor nemají mít preferenční pohledávku či být jinak nadřazeni při výplatě nebo likvidaci majetku ze strany emitenta. Velcí profesionální investoři a banky mají rozsáhlé zdroje a silné týmy právníků, které s drobnými věřiteli snadno "zametou".

  • Agent pro zajištění. Emisi dluhopisů má administrativně dohlížet advokátní a insolvenční kancelář. Jejím úkolem je přijímat peníze na účet do právní úschovy a předávat je emitentovi pouze v případě, že jsou splněny podmínky zakotvené v prospektu k emisi dluhopisů. Tak je hotovost investorů chráněna, než dojde k samotné investici. Tato kancelář má také likvidovat nebo dočasně spravovat majetek podniku, který přijímal peníze z dluhopisů, v prospěch majitelů dluhopisů. Hájí práva držitelů dluhopisů nezávisle na majiteli firmy, emitentovi či dalších věřitelích, funguje jako bezpečnostní pojistka po celou dobu do samotného splacení jistiny dluhopisu.

 

Přeji vám šťastnou ruku při výběru firemních dluhopisů. V případě zájmu o radu či konzultaci se na mě neváhejte obrátit

bottom of page