top of page

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Bondsupermarket s.r.o.,  IČO: 046 25 285, se sídlem Na Košíku 474/24, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250962  (dále jen „BS“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • (dále jen „osobní údaje)

 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře, konference, a jiných obchodních sdělení.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  Adresa: V Brance 1444/22, 252 19 Rudná
  E-mail: info@bondsupermarket.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno BS.

 5. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

  1. vzít souhlas kdykoli zpět;

  2. požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

  3. požadovat po nás přístup k osobním údajům;

  4. požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

  5. požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

  6. požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

  7. požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

  8. v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page