SPOJENÍ
NEJLEPŠÍCH
SOUHLAS
SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Bondsupermarket s.r.o.,  IČO: 046 25 285, se sídlem Na Košíku 474/24, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250962  (dále jen „BS“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • (dále jen „osobní údaje)

 2. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře, konference, a jiných obchodních sdělení.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
  Adresa: V Brance 1444/22, 252 19 Rudná
  E-mail: info@bondsupermarket.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno BS.

 5. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

  1. vzít souhlas kdykoli zpět;

  2. požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

  3. požadovat po nás přístup k osobním údajům;

  4. požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

  5. požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

  6. požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

  7. požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

  8. v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
BONDSUPERMARKET s.r.o.
Na Košíku 474/24, 102 00 Praha
EMAIL: michalek@bondsupermarket.cz

© 2018