• White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
BONDSUPERMARKET s.r.o.
Na Košíku 474/24, 102 00 Praha
EMAIL: info@bondsupermarket.cz

© 2018

Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME), podnikatelé v ČR.

Pomůžeme Vám

správně diagnostikovat

finanční situaci

Vaší firmy

 

Připravíme ekonomickou analýzu

Optimalizujeme zdroje a nový kapitál

Realizujeme s Vámi změnu financování 

1.

2.

Získejte vhodného

investora pro Vaše projekty

Doporučíme vhodnou formu financování 

Zařizujeme právní dokumentaci 

Koordinujeme financování s potencionálními investory 

Posílíme vaši vyjednávací pozici s bankami 

Credit Assessment_3

3.

Řízení rizik

 

Nevstupujte do derivátových obchodů,

které nepotřebujete

Vyjednáme lepší podmínky u stávajícího zajištění

Chtějte refinancování úvěrů za výhodnějších podmínek

4.

Vlastní fond je cesta

k dalšímu rozvoji firmy

Chcete mít vlastní podlimitní fond (podle §15 ZiSF)

Připravíme marketing investiční strategie 

Zajistíme registraci fondu u ČNB 

Zabezpečíme outsourcing správy a řízení fondu 

Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME), podnikatelé v ČR.

Pomůžeme Vám

správně diagnostikovat

finanční situaci

Vaší firmy

 

Připravíme ekonomickou analýzu

Optimalizujeme zdroje a nový kapitál

Realizujeme s Vámi změnu financování 

Credit Assessment_3

Získejte vhodného

investora pro Vaše projekty

Doporučíme vhodnou formu financování 

Zařizujeme právní dokumentaci 

Koordinujeme financování s potencionálními investory 

Posílíme vaši vyjednávací pozici s bankami 

Řízení rizik

 

Nevstupujte do derivátových obchodů,

které nepotřebujete

Vyjednáme lepší podmínky u stávajícího zajištění

Chtějte refinancování úvěrů za výhodnějších podmínek

Vlastní fond je cesta

k dalšímu rozvoji firmy

Chcete mít vlastní podlimitní fond (podle §15 ZiSF)

Připravíme marketing investiční strategie 

Zajistíme registraci fondu u ČNB 

Zabezpečíme outsourcing správy a řízení fondu