top of page
POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT
NOVÝ KAPITÁL

1.

Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME), podnikatelé v ČR.

2.

Získejte vhodného

investora pro Vaše projekty

Doporučíme vhodnou formu financování 

Zařizujeme právní dokumentaci 

Koordinujeme financování s potencionálními investory 

Posílíme vaši vyjednávací pozici s bankami 

3.

Řízení rizik

 

Nevstupujte do derivátových obchodů,

které nepotřebujete

Vyjednáme lepší podmínky u stávajícího zajištění

Chtějte refinancování úvěrů za výhodnějších podmínek

4.

Vlastní fond je cesta

k dalšímu rozvoji firmy

Chcete mít vlastní podlimitní fond (podle §15 ZiSF)

Připravíme marketing investiční strategie 

Zajistíme registraci fondu u ČNB 

Zabezpečíme outsourcing správy a řízení fondu 

Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME) v ČR.

Navigujeme vás procesem emise soukromých dluhopisů

Proč vydat dluhopis:

Emitenti kombinují dluh, nový vlastní kapitál a bankovní půjčku, anebo

 • Nechtějí bankovní půjčku,

 • Banka jim nepůjčí, není zástava

 • Potřebují  dluh, který umožní dofinancovat banku

 • Slouží jako finanční doplněk nebo základ pro firmy 

Credit Assessment_3

Co financuje dluhopis?

 • Střednědobý pracovní kapitál

 • Součást projektového financování

 • Součást akvizičního financování

Dvě Běžné formy dluhopisu:

 

Pro malé emise:

 • Veřejní podlimitní dluhopis do 1 mil Eur

 • Veřejné emise do objemu 1 mil. EUR či jejich ekvivalentu v Kč je možné veřejně nabízet Nabízení je bez omezení a není potřeba ČNB schválený prospekt, stačí emisní podmínky.

 • Velikost dluhu: 2 mil  -  cca 25 mil Kč

 • Úrok: 6% - 10% p.a., vyplácí se 1x, nebo 2x ročně

 • 1 -2  let trvání

 • Min. nabízená velikost jednoho dluhopisu: 250 000 Kč

 

Pro větší emise:

 • Soukromý neobchodovatelný dluhopis nad 1 Mil Eur.

 • Není možné nabízet veřejně investorům a je zákonem omezený počet potenciálních investorů na 150. Není potřeba ČNB schválený prospekt, stačí emisní podnínky

 • Velikost dluhu: 25 mil  -  50 mil Kč

 • Úrok: 6% - 10% p.a., vyplácí se 1x, nebo 2x ročně

 • 2 - 5 let trvání

 • Min. nabízená velikost jednoho dluhopisu: 1 000 000  Kč

 

Amortizace a garance:

 • Amortizace je  buď lineární, nebo na konci splatnosti

 • Garance je  podnikovým cash-flow, ručitelskou smlouvou, směnkou, zástavou, nebo kombinace.

Hiking

Emisní proces má 3 fáze:

Analýza a market sounding

Podepsat kontrakt, vytvořit základní analýzu, vytvořit Teaser, provést market sounding a odhadnout úspěšnost úpisu. Proces tvá cca 2 měsíce.

Dokumentace

Podepsat druhý díl kontraktu, vytvořit emisní podmínky, zabalit do obalu právní dokumentace a napsat detailní investorskou prezentaci. 

 

Emise a prodej investorům

Vydat emisi dluhopisů. Marketing a prodejní podpora emise dluhopisu. Proces trvá cca 4 měsíce.

Pomůžeme vám získat vhodného investora pro Vaše projekty

Představíme vám na míru šitý seznam českých investorů a spojíme je s vámi. Zorganizujeme roadshow a prezentace.

 

Po dlouholetém působení na kapitálových trzích máme kontakty na soukromé kvalifikované investory, soukromé malé fondy, správce majetku movitých investorů tzv. family offices a přátele z úzkého okruhu. 

Vždy investujeme s vámi a upíšeme část emise.

Shaking Hands

Základní požadavky na emitenta

Majitel(é) musí být bez záznamu v trestním rejstříku a nesmí být napojeni na politické nebo kriminální struktury.

 

Majitel musí být ochoten garantovat splacení dluhopisu směnkou na obnos půjčky, nebo poskytne adekvátní zástavu. 

 

Podnik musí vykázat 3 roky ověřenou finanční historii a musí vytvářet pozitivní Ebitda.

 

Podnik musí mít právní formu s.r.o., nebo a.s.

 

Podnik musí být schopen vygenerovat cash-flow po dobu platnosti dluhopisu tak, aby pokryl finanční náklady z operačního zisku. DSCR musí být minimálně 1,5 tak, aby podnik zvládl splatit financování a ještě byl ziskový.

bottom of page